Thanh Doan TP Bac Ninh


Cập nhật: 18/12/2013
khánh thành và gắn biển công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại Nam Sơn
Thực hiện Chương trình hành động “Tuổi trẻ Bắc Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới”, nhằm thắp sáng các ngõ, xóm, thôn tại một số địa phương khó khăn trên địa bàn xã Nam Sơn góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ngày 12/12/2013, BTV Thành đoàn đã khánh thành và gắn biển công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại thôn Sơn Trung Đoàn, với tổng chiều dài 2000m, trị giá 27.515.000đ.
( Thường trực thành đoàn - khánh thành và gắn biển công trình "Thắp sáng đường quê)
Thành đoàn Bắc Ninh
1 Thanh nien voi nghe nghiep va viec lam nam 2016 3 4 5