Thanh Doan TP Bac Ninh


TRA CỨU VĂN BẢN THÀNH ĐOÀN BẮC NINH

Stt Ký hiệu Tên văn bản Ngày đăng Trích yếu Tải về
1 Số: .....-BC/TH Báo cáo Hội 07/01/2014 KẾT QUẢ CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO TN NĂM 2013 Tải về
2 Số: 46-BC/TĐTN BÁO CÁO 07/01/2014 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN NĂM 2013 Tải về
3 Số: 07 - CTr/ĐTN CHƯƠNG TRÌNH 07/01/2014 CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014 Tải về
4 Số: 23 BC/TĐ BÁO CÁO THÁNG 8/2013 23/08/2013 BÁO CÁO Kết quả hoạt động công tác từ 16/7/2013 đến 15/8/2013 Phương hướng, nhiệm vụ công tác từ 16/8 đến 15/9/2013 Tải về
5 Số: 33 BC/TĐ BÁO CÁO THÁNG 7/2013 23/08/2013 BÁO CÁO Kết quả hoạt động công tác từ 16/6/2013 đến 15/7/2013 Phương hướng, nhiệm vụ công tác từ 16/7 đến 15/8/2013 Tải về
6 Số: 29 BC/TĐ BÁO CÁO THÁNG 6/2013 23/08/2013 BÁO CÁO Kết quả hoạt động công tác từ 16/5/2013 đến 15/6/2013 Phương hướng, nhiệm vụ công tác từ 16/6 đến 15/7/2013 Tải về
7 Số: 27 BC/TĐ BÁO CÁO THÁNG 5/2013 23/08/2013 BÁO CÁO Kết quả hoạt động công tác từ 16/4/2013 đến 15/5/2013 Phương hướng, nhiệm vụ công tác từ 16/5 đến 15/6/2013 Tải về
8 Số: 28/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 04/07/2013 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Tải về
9 Số: 30 -BC/TĐ BÁO CÁO 6 THÁNG 21/06/2013 BÁO CÁO Kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013
10 Số: 156 - CV/TĐ “V/v tham dự Lễ ra quân, diễu hành Hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2013” 19/06/2013 “V/v tham dự Lễ ra quân, diễu hành Hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2013” Tải về
11 ***** CHƯƠNG TRÌNH 24/05/2013 CHƯƠNG TRÌNH LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ĐOÀN - HỘI - ĐỘI THÀNH PHỐ BẮC NINH NĂM 2013 (Kèm theo kế hoạch số 08 / KH - LN, ngày 23 /5/2013)
12 Số: 19 - KH/TĐ KẾ HOẠCH 24/05/2013 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN - HÈ 2013 Tải về
13 *** THÔNG BÁO 09/05/2013 THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP NĂNG KHIẾU HÈ NĂM 2013. Tải về
14 *** THÔNG BÁO TUYỂN CHIẾN SỸ "HỌC KỲ QUÂN ĐỘI" 2013 09/05/2013 THÔNG BÁO: TUYỂN CHIẾN SỸ "HỌC KỲ QUÂN ĐỘI" 2013 Tải về
15 Số: ...... - CTr/TH CHƯƠNG TRÌNH 08/05/2013 CHƯƠNG TRÌNH Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2013 Tải về
Trang  1 2 3 4 5 6   Next page