Thanh Doan TP Bac Ninh


Phuong phap va Ky nang soan thao van ban can bo doan
I. Khái niệm: Văn bản của Đoàn là loại hình tài liệu được thể hiện bằng ngôn ngữ viết đề ghi lại hoạt động của các tổ chức Đoàn, do các cấp bộ Đoàn tổ chức, cơ quan có thẩm quyền của Đoàn ban hành theo quy định của Điều lệ Đoàn và của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Thuat ngu tieng Anh lien quan den cong tac Doan - Hoi
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh HoChiMinh Communist Youth Union Hội Sinh viên Việt Nam Vietnamese Students’ Association

1 Thanh nien voi nghe nghiep va viec lam nam 2016 3 4 5