Thanh Doan TP Bac Ninh


Bao ton phat huy cac gia tri van hoa truyen thong
Bắc Ninh sở hữu nhiều giá trị văn hóa truyền thống, đây là một lợi thế vô cùng đặc biệt, vì vậy cùng với các cấp, các ngành, thời gian qua, Tỉnh Đoàn quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động của Đoàn, Hội, Đội gắn với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Ve ly tuong song cua thanh nien thoi nay
ước vào thế kỷ XXI, đất nước ta đang trên đà hội nhập với sự phát triển của thế giới với rất nhiều cơ hội và thử thách được mở ra.Và thanh niên chúng ta, những người chủ tương lai của đất nước phải góp một phần sức cho quê hương của mình. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ và xem lại cách sống của mình, và một câu hỏi lớn được đặt ra: Lý tưởng sống của thanh niên ngày nay là gì?

1 Thanh nien voi nghe nghiep va viec lam nam 2016 3 4 5